Att bygga ett växthus

Ett projekt som sträcker sig
från hösten 2012 till våren 2013...

...från vision till färdig skapelse....                                        Åter till hemsidan...

©Kenneth Lundkvist  2013                                         En del av vår trädgård hade med åren blivit ett problem. Ogräs och  aggressivt växande plantor dominerade och marken kunde inte unyttjas - vare sig för odling eller rekreation.

c
Här krävdes radikala grepp! Därför hyrdes grävskopa och maskinförare för total markberedning.
All vegetation skalas bort!Sedan var det dags att gräva ut grunden. Mätning med laserinstrument för att få rätt djup på gropen.Och det är en hel del jord som ska bort!   Till slut är det klart att mäta ut plats för ramens cementplintar.Efter grävning till frostfritt djup och mätning med laserinstrument är nu ramen fastgjuten i plintarna.Men, hösten närmar sig och resten av arbetet får vila under
den väntande vintern. Därför lägger vi på en skyddande
presenning och väntar på vårvärme...

              
                                                                                                  
                                                          ....så gick det en lång tid........och äntligen blev det tillräckligt varmt i slutet av mars så att jag kunde ta bort presenningen för att börja med    markplaneringen.Eftersom marken sluttar nedåt mot tomtgränsen, måste en låg stenmur, 25-30 cm hög, byggas upp som avgränsning mot granntomten. På så vis kan marken höjas 25 cm i det området.
Första steget i markberedningen blev att gräva ett dike där stenmuren förankras.Grävningen försvårades av att tjälen inte lämnat marken och för att kunna spetta sig igenom tjälen var det nödvändigt att först elda med grillkol på marken. På så sätt kunde jag komma igenom det övre, frusna markskiktet.Stenmuren börjar ta form. Murens övre kant antyder den slutliga marknivån.Nästa steg blev att lägga ut markduk, isolera ramen med frigolitskivor och dra in elektricitet inne i ramen.Så var det dags att fylla ramen med ett bärlager av grovt grus. Många ton blev det att styra i skottkärran!Bärlagret kompakteras sedan med en vibrator.                       Ramen fylls sedan med ett lager kompakterad sättsand som underlag för växthusets blivande golv av marksten. Sedan byggs en yttre gräns som avgränsar området av marksten som ska omge växthuset.Bärlagret runt ramen är nu lagt och det börjar snart se klart ut för läggning av markstenen.Men först ett lager sättsand runt ramen...Golvet i ramen är lagt och marksten börjar läggas runt ramen.
Utfyllnad med matjord runt stenläggningen har påbörjats.
Till växthusets golv och den omgivande ytan runt växthuset valdes markstenen Rustik i tre olika nyanser: karminröd, terrakotta och sand - inköpt från F:a Allt i Sten, Uppsala. Stenen har en patinerad yta som ger ett rustikt och ombonat intryck. Blandningen av nyanser framhäver en gemytlig och varm känsla.
Diverse goda råd och vänlig service från Allt i Sten gjorde arbetet lätt och okomplicerat.
De första delarna av växthusets ram skruvas på plats......och inom några timmar står större delen av ramen på plats och dörrarna monteras.Med hjälp av stege och vacuumhandtag moneras glaspaneler i väggarna och dubbel isolerplast i tak och takluckor. Alla skarvar försluts med gummilister.På varje takfönster monteras en automatisk fönsteröppnare som öppnar för vädring vid hög temperatur och stänger fönstren när temperaturen faller på kvällen.
 Den nya gräsmattan runt växthuset levererades som 50 cm breda rullar på en pall.Utläggning av gräsmattan påminde om att lägga heltäckningsmatta. Det tog bara några timmar...
...och sedan låg gräsmattan på plats!
Området avgränsades sedan med ett stängsel där klängros, klematis och humle ska bilda en grön och blommande ridå...
...och en häck med Thujaplantor.                                     
Visionen har nu tagit form och en "omöjlig" del av trädgården har blivit en grön oas för rekreation...
...och odling av växter för nytta och för en behaglig miljö inne i växthuset. Första säsongen börjar med tomater, nätmelon, spansk peppar, kiwi, fikonträd och diverse kryddväxter.