Efter dryg 12 år som aktiv översättare har jag beslutat att upphöra med översättaruppdrag efter den 1 juli 2013. Det har varit en mångskiftande, intressant och stimulerande verksamhet att samverka med både svenska och utländska uppdragsgivare.

Vad som ursprungligen handlade om engelsk-svensk översättning av patentansökningar inom naturvetenskapliga ämnen växte under några år till att omfatta ett internationellt kontaktnät med uppdragsgivare från såväl Asien, Australien, Europa som USA.

Ämnesområdena för de översättningsuppdragen sträckte sig snart över så olika områden som medicinska dokument, manualer för medicinsk/teknisk utrustning, farmakologi, kemi, fordonsteknik, marknadsföring, företagsintern information - bara för att nämna några av de mest omfattande uppdragen.

Till den tidigare uppdragsgivare som eventuellt har hittat till Prolinguas hemsida vill jag passa på att framföra mitt varma tack för gott samarbete, vänligt och personligt bemötande och ett professionellt förhållningssätt till våra gemenamma projekt!

Framöver kommer verksamheten inom Prolinga enbart att handla om fotografiska projekt.


åter till huvudsidan...